Slide background Pro efektivní řízení
směnáren a devizového obchodu

Aplikace eDevizy slouží jako softwarová podpora směnárenské činnosti pro společnosti nebankovního sektoru. Zahrnuje evidenční funkce dle zákona č. 277/2013 Sb. o směnárenské činnosti a předpisů ČNB. Usnadňuje spolupráci směnáren v rámci sítě. Veškerá data jsou průběžně aktualizována s databází provozovatele.

Funkcionalita aplikace

Základ aplikace tvoří webové prostředí, jehož prostřednictvím klient zadává požadavky a uzavírá devizové obchody. Zároveň zobrazuje aktuální kurzovní lístek včetně kalkulátoru pro výpočet kurzovní hodnoty pro zvolené množství dané měny s rozlišením dle typu obchodní operace (nákup nebo prodej).

V rámci systému lze provádět bezhotovostní nákup a prodej deviz, zahraniční transakce; umožňuje vedení platebního účtu, platby složenek nebo prodej dálničních kupónů. Aplikace umožňuje přenos dat do účetnictví a také sledování toku peněžních prostředků pro efektivnější řízení finančních zdrojů.

Hromadná korespondence

Systém umožňuje rozesílání hromadné korespondence s využitím šablon MS Word. Usnadňuje tak administraci prováděných činností (potvrzení objednávky, fakturaci, odpočty, apod.) a umožňuje personifikaci předvyplněných šablon (rámcová smlouva, obálky, různá sdělení, pozvánky aj.).

SMS služby

Systém zahrnuje SMS a e-mail komunikaci pro notifikaci nové objednávky, nebo registrace klienta. Umožňuje rychle reagovat na požadavky klienta.

Moduly aplikace

Aplikací tvoří 3 moduly: Devizy, SMSPrenos a DevizyPrenosDat

Modul Devizy

Tento modul zahrnuje adresář klientů, seznam objednávek, přenos aktuálního kurzu na jednotlivé směnárny, zároveň přehledně zobrazuje stavy finančních prostředků a odhad potřebných finančních zdrojů.

Klienti (seznam klientů)
  • Klient se může zaregistrovat a současně vyplnit o sobě potřebné údaje prostřednictvím WWW rozhraní
  • Druhou možností je, že tyto informace sdělí (např. po telefonu) uživateli aplikace Devizy.exe a ten tyto zadá do systému touto cestou
  • Klient může uzavírat obchody (objednávky) až po sepsání tzv. "rámcové smlouvy"
Objednávky (seznam objednávek)

Systém umožňuje zadání 3 typů objednávek:

  • ORDER - pokud dojde v dohodnutém termínu ke shodě s trhem, převede se tato objednávka na jeden z typů SPOT
  • SPOT D0 - obchod se uskuteční v den objednání
  • SPOT D1, D2 - obchod se uskuteční v následujících dnech po objednání
Směnárny

Systém umožňuje komunikaci se směnárnami v rámci vlastní sítě. Informace o stavech jednotlivých měn na směnárnách, přenos aktuálního kurzovního lístku na směnárny apod.

Cash Flow

Systém umožňuje sledování stavu jednotlivých objednávek, z toho vyplývající stav na účtech či odhad potřebného množství dané měny na daném účtu v určitém období.

Modul DevizyPrenosDat

Modul DevizyPrenosDat zajišťuje pravidelné přenosy dat mezi databázemi na www serveru a serveru v sídle firmy provozovatele směnáren.

Modul SMSPrenos

Modul je implementován na jednotlivých směnárnách a umožňuje přenosy dat:

  • Umožňuje zadávat uzávěrku pokladny a požadavky na jednotlivé měny
  • Umožňuje zadávání zákaznických karet
  • Aktualizuje kurzovní lístek a přenáší zákaznické karty, uzávěrky pokladny a požadavky na jednotlivé měny na server sídla firmy

Technická specifikace

.NET C#, ASPX.NET, WCF, Web Services, Windows Services

Výhody

Aktuálnost dat

Poskytuje vždy aktuální informace o směnných kurzech a stavech měn na všech pobočkách.

Snadná obsluha

Snadnost obsluhy pomocí webového prostředí.

Přehlednost

Přehlednost a efektivní řízení finančních prostředků.

Zajímá Vás software pro směnárny či devizový obchod?

Kontaktujte nás a my Vám povíme více!