Slide background Spolehlivé vybavení i pro náročné provozy

Dispečink DDU je aplikace pro řízení telefonní komunikace dispečerských pracovišť. Aplikace může být nasazena pro použití u jedné, nebo více stanic v rámci sítě Ethernet. DDU je navržen jako programové vybavení profesionálních ústředen Ericsson MD110 které se osvědčují v náročných podmínkách. Systém je vhodný pro nasazení v malých i velkých společnostech, průmyslových podnicích nebo u složek záchranného systému.

Popis aplikace

Aplikace zajišťuje provádění telefonních funkcí, záznamy a přehrávání hovorů i komunikaci pomocí mobilních SMS bran.

Systém poskytuje všechny základní telefonní funkce jako řízení příchozích volání do lokálních nebo sdílených front, přidržení, propojování, nebo přesměrování hovorů, apod. Navíc, umožňuje nadefinovat předvolená tlačítka, měnit je, zobrazovat barevnou signalizaci tlačítek, stav hovoru, vytvářet konferenční hovory, přebírat příchozí volání jiných pracovišť.

Deník hovorů

Aplikace soustřeďuje veškerá volání v rámci deníku hovorů, včetně neuskutečněných volání. Zároveň umožňuje identifikaci volajícího dle interního seznamu.

Nahrávání hovorů

Podstatnou funkci aplikace je nahrávání hovorů. Hovory jsou zaznamenány pomocí zvukové karty počítače, nebo USB modelů ReDAT®. Zvukové záznamy hovorů lze automaticky shromažďovat na serveru dispečerského systému nebo nahrávacím serveru.

Mobilní komunikace

DDU podporuje komunikaci prostřednictvím SMS brány. Umožňuje přijímat a skupinově odesílat velké množství SMS zpráv s ověřením doručení.

Intuitivní ovládání

Aktuální verze dispečerského programu umožňují ovládat dispečerské pracoviště pomocí touch-screen monitoru. Uživatelské rozhraní lze dle požadavků a charakteru využití systému měnit.

Technická specifikace

Systém je postaven na architektuře klient-server, kdy komunikace mezi serverem a dispečerským klientem nebo konfiguračním programem probíhá pouze formou TCP/IP protokolu. Komunikační a datový server je provozován jako Windows služba, může být implementován na jednom počítači.

Podporuje následující telefonní API:

  • TAPI
  • XAPI (fy 2N®)
  • CSTAI a CSTAIII

Výhody

Profesionalita

Vhodné pro nasazení jako nástavba profesionálních telefonních ústředen Ericsson MD110.

Spolehlivost

Ověřený software i v náročném průmyslovém provozu.

Operativnost

Podporuje rychlou komunikaci v provozu i v terénu.

Mám zájem o dispeřerskou nádstavbu DDU

Kontaktujte nás a my Vám povíme více!