Slide background Přehlednost a efektivní řízení skladů

NADAS Trade Control je nezávislý vážní systém, který kromě vedení běžné vážní agendy (vážní deník, vážní lístky, stavy skladů), je připraven ke spolupráci s nadřazeným obchodním systémem. Podporuje tak pokročilé funkce vážních systémů, jako je společné číselníky, převody mezi sklady, plnění kontraktů. Rozšíření o modul laboratoř umožňuje spolupráci s laboratorním oddělením.

NADAS Trade Control tak pokrývá všechny požadavky na vážní systém, zejména zemědělských podniků.

Základní vlastnosti aplikace NADAS Trade Control

Aplikace komunikuje přímo s indikátory průmyslových vah. Ověřený komunikační protokol umožňuje zápis změřené váhy s možností korekce nebo ručního zadání váhy. V případě potřeby, je aplikace připravena k zahrnutí do podnikové sítě s centrálním náhledem a kontrolou procesu vážení.

Ke změřené váze jsou zaznamenány doplňkové informace o obchodních partnerech, dopravcích, řidičích, SPZ aut. Změřená data mohou být dále doplněna o rozbory vážené komodity (vlhkost, nečistoty, ...).

Přehledná evidence

Aplikace pro přehled evidence o umístění (lokaci) zboží na vybraném skladu disponuje sadou nástrojů pro správu skladů, deník pohybů, stavy komodit na skladech, přehledy za libovolné období podle partnerů, skladů, komodit a skladových zásob. Skladový pohyb je doplněn o informace z firemního adresáře, kde jsou definováni obchodní partneři, provozovny, kontaktní osoby, obchodní zástupci. Systém skladových dokladů umožňuje v tištěné nebo elektronické formě tisknout převodky pro příjem nebo výdej zboží na sklad, převod mezi sklady nebo dodací listy.

Bezpečnost

Správa uživatelů a oprávnění v rámci systému umožňuje vytvářet uživatele s právy a rozdílnými možnostmi ovládání aplikace a správou dokumentů.

Pokročilé funkce, centralizovaný režim práce

Aplikace umožňuje obsluhu jedné váhy nebo více vah v rámci jednoho provozu. V Centralizovaném režimu je možno propojit systém s nadřazeným systémem, buď NADAS Trade nebo produkty třetích stran. Tento způsob práce propojuje více vah či provozů pro dohled nebo zpracování vážení/dodacích listů. Automatizovaně přenáší informace mezi systémy a umožňuje párování příjmů, výdajů, online dohled nad funkci provozu.

Technická specifikace

Aplikace komunikuje pomocí protokolů na bázi TCP/IP nebo RS 232 s indikátory

  • společnosti Váhy pro s r.o. (https://www.gravex.cz) - řady Gravex GX1000 s protokolem Gravex online a VT220/VT220s
  • společností Váhy – Jas, s.r.o. (http://www.vahyjas.cz) - Precia řady i30, i35 a Dini DFW, DFWL
V případě potřeby je připraven k rozšíření o další typy vah. Podpora Alibi protokolu zaručuje platnost a přesnost naměřených údajů.

Samostatné vážní pracoviště zahrnuje osobní počítač třídy PC s komunikačním rozhraním, tiskárnu A4 nebo POS.

Data jsou uložena v databázi MS SQL serveru.

Výhody systému

Aktuálnost

Vždy aktuální informace o aktuálním dění na všech skladech.

Pohotovost

Snadné řízení skladů díky aktuálním přehledům a pokročilým funkcím.

Propojitelnost

Snadná propojitelnost s podnikovými systémy, vážními indikátory i průmyslovými tiskárnami.

Zajímá mě více

Líbí se Vám NADAS Trade Control? Chcete se dozvět více? Kontaktujte nás.