Slide background Přehlednost a efektivní řízení obchodu

NADAS je univerzální obchodní a skladový systém pro efektivní práci prodejního týmu malých a středních firem. Je ideální oporou rozrůstajících se firem, které potřebují účinně řídit obchodní aktivity, synchronizovat data svých prodejen nebo e-shopu. Poskytuje maximální flexibilitu a propojitelnost s účetním systémem, e-shopem i B2B nástavbou.

Systém NADAS přináší kontrolu nad stavem a řízením skladových zásob, stanoví účinnou podporu obchodních činností od stanovení cenové politiky, řízení skladové dostupnosti, vyřizování objednávek, snadné fakturace, a další. Velkou předností systému NADAS je možnost elektronického propojení centrály (např. velkoskladu) s prodejnami i e-shopem.

Základní vlastnosti systému

Systém Nadas podporuje obchodní činnosti prodejních firem s více pobočkami nebo e-shopem. Centrální databáze a aktuálnost dat jsou základem pro úspěšné a efektivní řízení obchodu.

Adresář

Umožňuje zadávání firem, jejich adres, provozoven a dalších kontaktních údajů. Umožňuje přehledné zobrazení a výběr firem pro snadnou práci obchodního týmu.

Skladové hospodářství

Sklad tvoří hlavní část systému. Zde jsou navedeny veškeré položky, včetně nastavení cen a přehledu objednávek, možnosti vytváření dokladů, sledování plateb.

Skladové hospodářství umožňuje vedení několika skladů s možností převádění skladových položek mezi sklady/prodejnami/centrálou. Zahrnuje přehledné funkce pro snadné vyhledávání a rychlou orientaci v rozsáhlých seznamech zboží.

NADAS usnadňuje řízení dodávek zboží. Umožňuje snadnou správu skladového hospodářství nastavením hladin minimálního množství jednotlivých položek.

Evidence zboží

Jednotlivé skladové doklady zahrnují všechny potřebné informace k identifikaci produktů: typy, označení, výrobní čísla, popisy. Naskladnění i vyskladnění zboží je díky přehledným seznamům jednodušší.

Cenová politika

Skladové karty zahrnují nákupní a prodejní ceny. Stanovení cenové politiky je s NADASem přehlednější - nabízí propracovaný systém stanovení cen a slev materiálu. Umožňuje nastavení několika různých cen: maloobchodních, dealerských.

Doklady

Zde se vytvářejí všechny potřebné doklady s návaznosti na sklad: příjemky, výdejky, převodky, prodejky, dodací listy, inventurní doklady.

Přehledy

Mimo běžných skladových dokladů, Nadas umožňuje sledovat obraty jednotlivých položek a usnadnit tak operativní řízení.

Intrastat

Součástí systému je modul připravující sestavy pro INTRASTAT. Umožňuje export dat pro sledování pohybu zboží při vnitro-unijním obchodu v rámci Evropské unie.

Obchodní činnosti

Objednávky

Objednávky úzce navazují na skladové hospodářství. Nadas představuje přehledný objednávkový systém se snadným automatickým generováním faktur. Všechny objednávky obsahují konkrétní skladové položky a veškeré další informace k vystavování faktur.

Fakturace

Fakturační funkce jsou snadnější díky automatickému generování faktury z objednávky. Zároveň se vytváří skladová výdejka/příjemka, což omezuje chybovost. Systém umožňuje vystavování faktur v několika měnách s možností zadání vlastních popisů v jiném jazyce.

Účtenky

Kromě vystavení faktur, systém poskytuje možnost tisku velkých i malých pokladních účtenek (z připojené maloobchodní tiskárny).

Pokladna

Zahrnuje pokladní doklady, pokladní deník, uzávěrky pokladny a výčetky. Automaticky generuje příjmový doklad při uložení dokladu placeného v hotovosti. Zajišťuje tak vždy přesnost a aktuálnost stavu pokladny.

Homebanking

Spárování bankovních výpisů může probíhat automaticky. Sledování plateb svých partnerů nebo klientů je zásadní pro rychlou expedici a kontrolu obchodních pohledávek.

E-shop

Systém je propojitelný s e-shopem. Obousměrným propojením zobrazuje vždy aktuální stav zásob. Veškeré objednávky přijaté z e-shopu se přenášejí do hlavní databáze a vyřizují se dále standardním způsobem.

B2B nástavba

Systém NADAS snadno propojíte s aplikací B2B. Nástavba B2B představuje modul pro obchodování s partnery. Obdobně jako u e-shopu, obchodní partneři jsou informování o všech produktech, jejich dostupnosti, apod. Veškeré objednávky zadané v B2B jsou rovněž přenášeny do hlavní databáze v reálném čase. Skloubení obchodního modulu s Nadasem přináší úsporu nákladů, snížení administrace a omezení chybovosti.

Management

Slouží pro obchodní a manažerské účely firmy. Modul poskytuje přehledy prodeje firem, provozoven, činnost obchodních zástupců a prodejců, přehledy tržeb a marže, vývoje nákupních cen. Díky tomuto modulu management získá detailní přehled o obchodní činnosti, včetně grafů a možnosti exportu do XLS souboru pro další úpravu dat.

Administrace

Bezpečnost

Modul administrace slouží ke spravování systému. Nastavují se zde seznamy uživatelů a jejich práva k jednotlivým modulům systému. Umožňuje tak zamezení/zpřístupnění modulů a tím zajištění bezpečnosti dat, diskrétnosti i chybovosti. Nadas umožňuje nastavení přístupového hesla pro každého uživatele. Ošetří nežádoucí modifikaci dat i neoprávněné pokusy o vstup do systému.

Číselníky

Jsou centrálně uloženy na serveru v sídle firmy. Jednotlivé provozovny se připojují na tuto hlavní databázi a aktualizují svá data. Zamezuje se tak duplicitám a chybně zadaným operacím na jednotlivých pobočkách.

Přehled akcí

Tento systémový modul zaznamenává zásadní změny provedené v systému (přidávání/odstraňování položek, změny prodejních cen, apod.). Zajišťuje možnost vracení akce nekvalifikovaného nebo nežádoucího úkonu. S jednou agendou může pracovat více osob, ale Nadas vždy ví, kdo danou změnu/akci provedl.

Práce v síti

Nadas je instalován síťově, umožňuje proto práci několika lidem současně. Dostupnost jednotlivých modulů je dána nastavením přístupových práv.

Přenos dat

Pomocí tohoto modulu se provádí synchronizace údajů v databázi provozovny a centrály firmy. Program přenáší v zadaných intervalech všechny skladové pohyby dané provozovny do centrální databáze včetně veškerých dokladů. Zároveň tento modu aktualizuje číselníky provozoven podle dat z hlavní firemní databáze.

Další funkcí tohoto modulu je zálohování dat na síťový, lokální disk nebo jiné paměťové médium.

Přenos dat do účetnictví

Modul umožňuje propojení s účetním systémem. Po přenosu dat do účetního systému jsou přenesené doklady uzamčeny pro modifikaci. Tyto doklady mohou opravovat pouze pověřené osoby.

Technické parametry

Základním prvkem systému je MS SQL server s vestavěnou architekturou client-server a transakčním zpracováním dat. Nadas využívá nejmodernější prostředky poskytované operačním systémem Windows, jako jsou OOP, ActiveX, COM, ADO, ASPX a další.

NADAS může být zdrojem dat pro další podnikové systémy: jako účetní systém, internetový obchod. Zásadní výhodou Nadasu je propojitelnost s dalšími provozními jednotkami a aktuální přenosy dat.

Výhody systému

Aktuálnost

Vždy aktuální informace o stavu skladových zásob a obchodní činnosti na všech pobočkách.

Pohotovost

Snadné řízení obchodních činnosti díky aktuálním přehledům a propracovaným funkcím.

Propojitelnost

Snadná propojitelnost s podnikovými systémy, prodejními terminály, obchody B2C i B2B.

Zajímá mě více

Líbí se Vám NADAS? Chcete se dozvět více? Kontaktujte nás.