Slide background Přehlednost a efektivní řízení obchodu

Obchodní systém NADAS Trade je komplexní aplikace pro podporu celého spektra obchodních činností společnosti obchodující se zemědělskými komoditami. Zejména jde o vytváření a sledování plnění kontraktů/závazků, sledování skladových zásob, počítání odměn obchodníků.

Součásti systému je modul NADAS Trade Control, který umožňuje správu skladů a průmyslové vážení s on-line propojením. Zvážené hodnoty jsou podkladem pro aktualizaci stavů skladů a skladových operací s komoditami. Tiskový modul, který kromě tisku etiket/návěsek pro osevní materiál dle nařízení příslušných orgánů EU, umožňuje evidenci vytištěných štítků, jejich inventuru, kontrolu a zpětné dohledání. Více zde.

Vlastnosti systému

Pro práci se systémem je definována hierarchie specifických rolí uživatelů systému, která umožňuje potvrzování jednotlivých kroků životního cyklu kontraktu dle přidělených uživatelských práv.

Kontrakty

Evidujte závazky partnerů, ale i pohledávky vůči partnerům. Přehled všech dodatků ke kontraktům, smluvních podmínek (Správa šablon kontraktů, parity, platnosti váhy, kvalitativních parametrů), kvalitativních atributů a srážek, pohybů komodit, fakturací, nákupních listů a další. U zahraničních kontraktů v cizí měně je přístupná sada kurzovních nastavení.

Skladová evidence

Přehled skladových zásob, ale také evidence vážních dokladů, dodacích listů a převodek.

Přehled plánovaných i realizovaných pohybů ať už ke kontraktům anebo v rámci převodů mezi sklady či vlastní výrobou.

Plánování dispozic a závozů na jednotlivé provozovny. Provozní deník skladu.

Popis pokročilých funkcí pro práci s měřenými hodnotami skladu je obsahem NADAS Trade Control.

Nákupní listy a laboratorní rozbory

Přehled nakoupených komodit včetně jejich laboratorních rozborů a výpočtu srážek či poplatků za následné služby.

Ceníky

Tvorba ceníku pro odběratele, možnost zadávání slev či marží. Možnost zadání dodavatelského ceníku a kontrol dodržování závazků.

Fakturace

Přehled přijatých a vydaných faktur za zboží či služby. Tvorba podkladů k fakturaci, měsíční uzávěrky pro celní úřad, ale i napojení na ERP či účetní systém.

Bilance obchodů a provizní systém

Vyhodnocení obchodů na základě obchodované komodity, obchodního zástupce či partnera. Na to navázaný provizní systém pro bonusové ohodnocení obchodníků či partnerů.

Informační servis

Slouží k rozesílání ceníků či firemních sdělení hromadně nebo individuálně pomocí SMS konektoru přímo z aplikace.

Informování obchodních zástupců a partnerů o aktuálních cenících, poskytovaných službách, akčních nabídkách. Modul umožňuje i přijímaní SMS.

Pokročilé tiskové sestavy

Tisky kontraktů, faktur, PDF, ale i speciální tisky pro pokladní či průmyslové tiskárny.

Obecné vlastnosti systému

Komodity a jejich vlastnosti

  • kategorie
  • výrobce
  • typ a velikost balení
  • definice jakostních atributů (vlhkost, příměsi, ...)
Měrné jednotky s možností převodu
Měny a kurzovní lístek

Zabezpečení

Detailní možnosti definovatelných uživatelských rolí a práv, k jednotlivým částem či úkolům systému, dodává systému důležitou variabilitu, ale i nutnou robustnost zabezpečení.

Výhody systému

Aktuálnost

Vždy aktuální informace o stavu skladových zásob a činnostech na všech skladech.

Pohotovost

Snadné řízení díky aktuálním přehledům a propracovaným funkcím.

Propojitelnost

Snadná propojitelnost s dalšími podnikovými či vážními systémy.

Zajímá mě více

Líbí se Vám NADAS Trade? Chcete se dozvět více? Kontaktujte nás.