Slide background Jeden systém pro
maximální přehled a produktivitu

ServiceDesk je softwarové řešení pro centralizovanou správu požadavků klientů. Zahrnuje nástroje pro hlášení incidentů (Incident Management), řízení změnových požadavků (Changes Management) a správu SW a HW prvků v rámci poskytovaných služeb. Vysoký důraz klade na autorizaci nákladů a termínů řešení klientem.

ServiceDesk umožnuje správu požadavků různorodých oborů zákazníka, může být použit pro provozní služby (Facility Management), jako systémová podpora IT (helpdesk, projektové řízení), vzdálená správa. ServiceDesk umožňuje obsluhovat více zákazníků současně, variabilně se přizpůsobí organizační struktuře zákazníka.

Funkcionalita systému

Systém zaznamenává různé typy požadavků klientů, včetně určení jejich priorit, termínů a nákladů. Poskytuje ucelený přehled zadaných úkolů, stavů jejich realizace a veškeré komunikace.

Systém eviduje a umožňuje

  • Hlášení problémů
  • Požadavky změn
  • Objednávky nové funkčnosti
  • Změny stavů jednotlivých požadavků

Správa požadavků je dostupná centrálně pro všechny typy uživatelů. Umožňuje vícestupňovou úroveň autorizace požadavků (může vyžadovat schválení autorizovaným uživatelem před jeho zadáním dodavateli). Systém je navržen k obsluze více zákazníků, pro které vytvoří vlastní číselné řady požadavků a incidentů.

Správa a autorizace

  • Umožňuje zadání priorit požadavků pro jejich efektivní řešení
  • Možnost specifikovat více parametrů SLA smlouvy (reakční doba, pracovní doba, sankce, apod.)
  • Autorizaci termínů a nákladů požadavků
  • Schvalování vyřešených požadavků

Technické řešení

ServiceDesk využívá platformy ASP.NET, MS SQL.

Výhody

Perfektní kontrola

Poskytuje maximální kontrolu zadaných požadavků, jejich řešení i nákladů na jednom místě.

Variabilita

Přizpůsobí se organizační jednotce zákazníka, je vhodný k obsluze více zákazníků.

Produktivita

Podporuje projekční řízení veškerých požadavků a změn zákazníků.

Chcete mít kontrolu nad řešenými případy?