Slide background Snadná evidence – odstranění zbytečné administrace

Docházkový systém EVDA slouží k evidenci docházky a pracovní doby zaměstnanců malých a středních podniků. Aplikace EVDA podporuje identifikaci uživatele pomocí biometrické čtečky, čipové karty, kombinací u docházkových terminálů nebo ručním vyplněním dat prostřednictvím webové aplikace. Umožňuje integrovat data ze vzdálených pracovišť do jednotné databáze.

Funkcionalita systému

Zaměstnanci se při příchodu identifikují otiskem prstu (u biometrické čtečky), kartou nebo jiným způsobem. Biometrická identifikace podává nejpřesnější informace o příchodech účastníků (je nezaměnitelná). Získána data se přenesou do hlavní databáze docházkového systému, kde jsou přehledně zobrazena pro potřeby ostatních pracovníků i managementu. Kromě příchodů a odchodů, systém umožňuje zadávat další stavy, např. oběd, služební cesty, návštěvu lékaře, paragraf, dovolenou, osobní volno, aj.

Přehledná evidence

Systém EVDA stahuje data z připojené čtečky a zobrazuje reálné stavy zaměstnanců na pracovišti. Aktuálnost dat slouží nejen managementu pro kontrolu, ale i kolegům na pracovišti. Zaznamenává také obědovou pauzu, umožňuje nastavení parametrů, např. pevně daných intervalů docházky pro jednotlivé zaměstnance.

Snadné ovládání

Uživatelské prostředí systému je navržené pro snadné intuitivní ovládání, jednoduché přidávání pracovníků, nastavení jejich práv, plánování služebních cest nebo dovolené. Umožňuje vytváření přehledných souhrnů a jejich export.

Zpracování docházkových výkazů

Docházkový systém poskytuje přehledné sestavy docházky dovolené, nemocenské pro potřeby mzdové účtárny i systému odměňování. EVDA usnadňuje a urychluje práci mzdové účetní. Systém automaticky vypočte odpracovaný čas, saldo pracovní doby, přesčasy. Jednotlivé přehledy lze exportovat do xml souboru pro další zpracování.

Otevřenost systému

Systém umožňuje integraci vzdálených pracovišť. Je otevřený, flexibilní, snadno se přizpůsobí požadavkům klienta na propojení s dalšími systémy, např. mzdovým. Exporty poskytují veškerá data mzdové účtárně a snižují zbytečnou administrativní zátěž.

Technická specifikace

Součástí systému EVDA je Modul ethernetových hodin RTM01, vyvinutý na platformě Arduino (Atmel/C++). Modul je připojen k podnikové síti a synchronizuje svůj čas s NTP serverem. UDP komunikace zajišťuje zobrazení dat na dotykovém monitoru. RTM01 pomocí programovatelných výstupů umožňuje vysílání impulzů identifikace modulu RFID pro externí systémy.

Výhody

Aktuálnost

Kdykoli zjistíte přítomnost zaměstnance a získáte přehled o jeho docházce.

Úspora

Odstranění zbytečného papírování a administrativní zátěže při přípravě mzdových výkazů.

Flexibilita

Otevřenost systému umožní centrální propojení více lokálních pracovišť i napojení na mzdové systémy.

Chcete si usnadnit práci s docházkou svých zaměstnanců a jejich vyhodnocováním?